The Matsuzakaya Used Camera Fair 2007 Report, Ginza Tokyo
The Matsuzakaya Used Camera Fair 2007 Report

Matsuzakaya Department Store, Ginza Tokyo

July 21, 2007
Matsuzakaya
Ginza, Tokyo
The 7th Ginza Classic and Used Camera Fair 2007 Report

MP2 Motor and Grip

26,000,000 YEN !! Good Mornig Dad!!

M3 Prototype 0010

19,900,000 YEN !! Good Night Mom !!

330,000 YEN Nikon F Apollo model

1,250,000 YEN !! Nikon F2 Titan Early model, Good Price

1,575,000 YEN Nikon M with Nikkor 5cm F2

1,575,000 YEN !! Why you are so great

398,000 YEN !! Very Vintage Nikkor 8.5cm F1.5 Lenses

150,000 YEN 35mm Mini Finder

Matsuzakaya Used Camera Fair 2007

Return to the top page of Nikon Kenkyukai


Copyright Michio Akiyama, Tokyo Japan 2007, 2019