About Us, Nikon Kenkyukai Tokyo
About Us, Nikon Kenkyukai Tokyo

The Nikon Kenkyukai Tokyo is based in Tokyo, Japan, and has over 20 members.
"Kenkyukai" is society in English.
The Nikon Kenkyukai Tokyo was established in March, 1981.
The Nikon Kenkyukai is the only specialist group in Japan where researches the Nippon Kogaku and Nikon optical equipment.
The chairman is Mr. Ryu Koakimoto.

Nikon Kenkyukai Tokyo
Chairman

Ryu Koakimoto

Executive Staff

Akihiko Suzuki
Michio Akiyama
Tsukasa Igarashi
Hiroki Tominaga


I made this article to introduce to you about the activity of the Nikon Kenkyukai.
Please browse, enjoy and have fun !!

Nikon Kenkyukai Tokyo
Michio Akiyama

My e-mail address is; hfd00673(at)nifty.com    (at)=@

Return to the top page of Nikon Kenkyukai


Copyright Michio Akiyama, Tokyo Japan 2004 - 2018